Fondation Reniers
Fondation Reniers

"De grootste verdienste van een schilderij is dat het een feest voor het oog is"
Eugène Delacroix

De natuur: het landschap, Reniers zijn biotoop.

Hij liet zich ervan doordringen om zo de schoonheid ervan te kunnen weergeven, om zo een bevoorrecht moment, een vluchtige geur voor eeuwig toegankelijk te maken voor iedereen.

Schilderen in de open lucht, het fundamentele principe van impressionisme.

"Landschappen zijn zoals mensen,
je moet ze een beetje doen leven om hun geheimen te doorgronden"

Harry Bernard